عسکراوغلی جواد

[ad_1]


عسکراوغلی جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: عسکراوغلی

تاریخ تولد: 1360

 

بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:

شروع عکاسی از سال 1379انجمن سینمایی جوان

عضو شورای آموزش انجمن سینمای جوان استان آ- غ از سال 1391
برپایی نمایشگاه انفرادی عکس بصیرت عاشورایی 1391
حضور در نمایشگاه عکس بین المللی برزیل1390
داوری جشنواری عکس عاشوراییان استانی 1391
داوری جشنواره عکس کشوری علوم زمین 1391
داوری جشنواره استانی عکس تجلی حضور 1391
داوری جشنواره منطقه ای جامعه و من حوزه هنری 1393
مدال نقره جشنواره بین المللی عکس خیام 1393
جایزه بخش عکس تصویر سال 1393
مقام اول جشنواره کشوری امید 1393
مقام سوم جشنواره منطقه ای سینمای جوان 1393
مقام اول جشنواره بین المللی رژان 1392
مقام اول و کسب نشان عالی ایران شناسی 1390
مقام سوم جشنواره بین المللی عکس فجر 1388
مقام اول جشنواره عکس خانه عکاسان ایران 1389
مقام اول جشنواره کشوری عاشوراییان تهران 1390
مقام دوم جشنواره کشوری تجلی فجر ساری 1389
مقام سوم کسب نشان عالی بصیریت تهران 1390
مقام دوم جشنواره کشوری نماز و نیاییش قم 1391
مقام سوم جشنواره کشوری عاشورایی تهران 1391
مقام اول جشنواره کشوری عاشورایی شیراز 1390
عکاس بزگزیده جشن جهانی نوروز 1390
جایزه ویژه هییت داوران جشنواره کشوری عکس جوان 1387
مقام اول جشنواره عکس یزدپیکچرز 1390
مقام دوم جشنواره کشوری به رنگ عشق – تهران 1394
کسب مدال نقره جشنواره عکس خیام
برپایی نمایشگاه انفرادی اسب حیوانی است نجیب1395
نفر اول جشنواره شهر کتاب 1395
کسب جایزه بخش ایران ما تصویر سال 1395
نفر سوم جشنواره کشوری طنز 1396
بر پایی نمایشگاه جمعی عکس ( بادهای شور) 1396
وکسب بیش ازچندین مقام کشوری و منطقه ای و استانی دیگر و
راه یابی و حضور آثار عکاسی در بیش 80 جشنواره بین المللی وکشوری در طول فعالیت عکاسی

[ad_2]

لینک منبع

عسکراوغلی جواد

[ad_1]


عسکراوغلی جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: عسکراوغلی

تاریخ تولد: 1360

 

بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:

شروع عکاسی از سال 1379انجمن سینمایی جوان

عضو شورای آموزش انجمن سینمای جوان استان آ- غ از سال 1391
برپایی نمایشگاه انفرادی عکس بصیرت عاشورایی 1391
حضور در نمایشگاه عکس بین المللی برزیل1390
داوری جشنواری عکس عاشوراییان استانی 1391
داوری جشنواره عکس کشوری علوم زمین 1391
داوری جشنواره استانی عکس تجلی حضور 1391
داوری جشنواره منطقه ای جامعه و من حوزه هنری 1393
مدال نقره جشنواره بین المللی عکس خیام 1393
جایزه بخش عکس تصویر سال 1393
مقام اول جشنواره کشوری امید 1393
مقام سوم جشنواره منطقه ای سینمای جوان 1393
مقام اول جشنواره بین المللی رژان 1392
مقام اول و کسب نشان عالی ایران شناسی 1390
مقام سوم جشنواره بین المللی عکس فجر 1388
مقام اول جشنواره عکس خانه عکاسان ایران 1389
مقام اول جشنواره کشوری عاشوراییان تهران 1390
مقام دوم جشنواره کشوری تجلی فجر ساری 1389
مقام سوم کسب نشان عالی بصیریت تهران 1390
مقام دوم جشنواره کشوری نماز و نیاییش قم 1391
مقام سوم جشنواره کشوری عاشورایی تهران 1391
مقام اول جشنواره کشوری عاشورایی شیراز 1390
عکاس بزگزیده جشن جهانی نوروز 1390
جایزه ویژه هییت داوران جشنواره کشوری عکس جوان 1387
مقام اول جشنواره عکس یزدپیکچرز 1390
مقام دوم جشنواره کشوری به رنگ عشق – تهران 1394
کسب مدال نقره جشنواره عکس خیام
برپایی نمایشگاه انفرادی اسب حیوانی است نجیب1395
نفر اول جشنواره شهر کتاب 1395
کسب جایزه بخش ایران ما تصویر سال 1395
نفر سوم جشنواره کشوری طنز 1396
بر پایی نمایشگاه جمعی عکس ( بادهای شور) 1396
وکسب بیش ازچندین مقام کشوری و منطقه ای و استانی دیگر و
راه یابی و حضور آثار عکاسی در بیش 80 جشنواره بین المللی وکشوری در طول فعالیت عکاسی

[ad_2]

لینک منبع

فاضل مهدی

[ad_1]

نام: مهدی

نام خانوادگی: فاضل

تاریخ تولد: 1355

 

بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:

لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
فوق لیسانس عکاسی از دانشگاه هنر تهران

نمایشگاه ها
 نمایشگاه انفرادی عکس «بهار خاکستری» – بوشهر 1380
 نمایشگاه انفرادی عکس « راه و نگاه»- بوشهر- 1380
 نمایشگاه انفرادی عکس « بام فرو ریخته بم»- بوشهر- 1382
 نمایشگاه انفرادی عکس « زندگی خوابگاهی»- محوطه دانشگاه تهران- 1385
 نمایشگاه انفرادی عکس « همراه با راهیان» (عکسهای راهیان نور)- دانشگاه تهران- 1386
 نمایشگاه انفرادی عكس تئاتر، بوشهر- مرداد 1389
 نمایشگاه گروهی عکس «یک قرار ساده»- مشهد- آبان 91
 نمایشگاه گروهی عکس سه بعدی- مشهد- بهمن 91
 نمایشگاه گروهی عکس مدرسین عکاسی مشهد- بهمن 91
 نمایشگاه گروهی عکس «شش صبح» – مشهد- اسفند 91
 نمایشگاه گروهی عکس «بومرنگ»- مشهد- آبان 92
 نمایشگاه گروهی عکس «همبود»- مشهد- آذر 92
 نمایشگاه گروهی عکس «معماری ایرانی اسلامی»- مشهد- اسفند 92

جوایز:
 مقام سومِ دومین جشنواره عکس رشد- 1381
 مقام دوم بخش عكس جشنواره دانشجویی ثقلین – دانشگاه تربیت مدرس- 1382
 مقام دوم نقد عکسِ «جشن عکس دانشگاه هنر»- تهران- آذر 1387
 مقام سوم مسابقه عکاسی از تئاتر «پشت کلانتری، کوچه اول، تیر چراغ برق»- تهران- اردیبهشت 1388
 مقام اول جشنواره «کاتی»، ساری- آبان 1389
 مقام دوم جشنواره بین المللی عکس رُژان- شهریور 91
 تقدیر شده در جشنواره عکس «کتاب در آینه»- شیراز- آذر 91
 مقام سوم جشنواره عکس «ثلاث»- عسلویه- اردیبهشت 95

حضور در جشنواره ها:
 سومین جشنواره عکس رشد- 1385
 دومین جشنواره ی ملی عكس مشهد- اسفند 1388
 مسابقه عكس اردیبهشت هرمزگان- اردیبهشت 1388
 مسابقه عكس «مروارید خلیج فارس»- خرداد 1389
 سومین جشنواره عكس دانشگاه آزاد- تیر 1389
 جشنواره «عکس گرانتر از طلا»، اراک، آبان 1389
 مسابقه عکس «اندیشه و عکاسی»، تهران- آذر 1389
 جشنواره ی «تصویر سال»، تهران- اسفند 89
 سوگواره عکس دانشگاه شهید رجایی- تهران- دی 90
 جشنواره عکس راوی آسمان- بیرجند- دی 90
 چهارمین جشنواره ملی عکس مشهد- بهمن 90
 جشن تصویر سال- تهران- اسفند 90
 جشنواره اردیبهشت هرمزگان- اردیبهشت 91
 جشنواره بیرجند در قاب ایران- خرداد 91
 جشنواره عکس زمان- اراک- شهریور 91
 جشنواره عکس رشد- تهران- شهریور 91
 جشنواره عکس رضوی- تبریز- شهریور 91
 جشنواره ملی عکس مشهد- مهر 91
 جشنواره عکس «سفر و ایمنی راه»- تهران- آذر 95

داوری ها:
 داور مسابقه ی عکاسی «فتح خون» دانشکده هنرهای زیبا- 1383
 داور جشنواره ی عکس «دیار زیبای من»- بوشهر- اسفند 1387
 داور بخش عكس جشنواره هنرهای تجسمی بوشهر- بهمن 1388
 داور جشنواره عکس «سایه روشن این کوچه ها»- مشهد- مرداد 92
 داور نمایشگاه عکس« متعلقات»- مشهد- شهریور 92
 داور جشنواره عکس «روایت عاشقی»- مشهد- آبان 92
 داور دومین جشنواره عکس «خانه ی دوست»- مشهد- بهمن 93

کتاب ها:
 «ایماژهای فسیل شده ی یک ماراتنمن»- نشر روزگار- اسفند 90
 «صحن سپید»- نشر به نشر- مشهد- شهریور 92
کارگاهها:
 مدرس کارگاه یکروزه ی «خلاقیت در عکاسی» – دانشگاه آزاد نجف آباد- اردیبهشت 91
 مدرس کارگاه «متروپلیس و دید عکاس» جشنواره ملی عکس مشهد- تیر 91
 مدرس کارگاه «زیبایی شناسی عکس» معلمان هنر ناحیه 6 مشهد- مرداد 91
 مدرس کارگاه «چالش عکاسی معماری»- مشهد- خانه ی توکلی- خرداد 93
 مدرس کارگاه «دشواریهای عکاسی در دوران معاصر»- خبرگزاری ایسنا- اصفهان- اردیبهشت 94
 مدرس کارگاه «جستاری در خوانش عکس»- مشهد- تیرماه 94
 مدرس کارگاه «از گزارش تا معنا»- قم- آبان 95
 مدرس کارگاه «جشنواره ها و مسأله ی تولید عکس»- مشهد- آذر 95

نوشته ها
نگارش بیش از پنجاه مقاله، نقد عکس، و مطالب مرتبط با عکاسی در نشریات گوناگون هنری و وب سایت های معتبر عکاسی

[ad_2]

لینک منبع

علی پور ابراهیم

[ad_1]


علی پور ابراهیم

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: علی پور

تاریخ تولد: 1368/6/13

 

بیوگرافی  و سوابق اجرایی و هنری:
 دارای لقب هنرمند بین المللی از سازمان جهانی عکاسان (Artist FIAP)
 عضو پیوسته باشگاه عکاسان جوان (YPHC)
 عضو انجمن عکاسان ایران
افتخارات بین المللی:
* برنده مدال طلای انجمن عکاسان آمریکا در جشنواره IVAF
* برنده مدال طلای سالن هنرهای زیبا جشنواره BENGAL AUTUMN
* دارنده مدال نقره انجمن عکاسان امریکا در جشنواره عکس پلودیف بلغارستان
* برنده تنها جایزه آوانگارد جشنواره بین المللی PERSPECTIVE TWO
* دارنده نشان افتخار داوران در جشنواره بین المللی عکس خیام
* مقام اول جشنواره FOTOSTROM کشور اسلوونی در بخش «سفر»
* برنده جایزه ویژه سردبیر داوران در جشنواره CCCLUB در بخش «طبیعت»
* برنده مدال Pp Gold در جشنواره MIRACLE IMAGE در بخش سفر
* دارنده «جایزه MCPF» ٦٦ مین جشنواره عکس Midland انگلستان در بخش COLOR
* روبان تقدیر سازمان جهانی عکاسان در جشنواره بین المللی PERSPECTIVE TWO
* روبان تقدیر انجمن عکاسان آمریکا در جشنواره بین المللی FOTOSTROM کشور اسلوونی
منتخب جشنواره بین المللی عکس یونیسف Reading Change My Life
* دیپلم افتخار جشنواره بین المللی عکس پلودیف بلغارستان
* عکس منتخب جشنواره آربلا ترکیه
* برگزیده جشنواره عکس خاورمیانه در امارات
* و دهها عکس برگزیده و تقدیر شده در جشنواره های بین المللی دیگر
* حضور در نمایشگاه های گروهی کشورهای چین- قبرس – صربستان- مونته نگرو- هلند -ژاپن- اسلوونی- انگلستان- بلغارستان- آرژانتین- بنگلادش -آمریکا
* برگزاری نمایشگاه انفرادی در کشور اسلونی 2013

 

جوایز ملی:
* مقام دوم جشنواره عکس راهنمایی و رانندگی
* مقام دوم جشنواره ملی عکس معماری
* مقام دوم جشنواره ملی عکس ایرانگردی
* مقام سوم جشنواره ملی عکس معلولین و زندگی
* تقدیر ویژه هیئت داوران در سومین بینال عکس «فرش دستباف»
* انتخاب برتر جشنواره سراسری «قابهای بهشتی»
* عکس شایسته تقدیر در جشنواره عکس «سلامت روان»
* اثر منتخب جشنواره فیلم و عکس مستند «بشردوستی»
* عکس برگزیده جشنواره عکس دالاهو 1392
* برگزیده 2 دوره جشنواره «عکس رشد»
* تقدیر ویژه داوران در جشنواره عکس رواق و سردر های ایرانی اسلامی
* عکس برگزیده داوران جشنواره عکس منطقه ای محیط زیست
* برگزیده و راه یافته به دهها جشنواره و فستیوال داخلی دیگر

عکاس فیلم های شاتر – هویت –  مهمان پاییز – ناتمام به شدت هرچه تمام تر- جاده های فرعی- سیاه و سفید و …

[ad_2]

لینک منبع